Veřejné dokumenty

Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Smlouva, její změny a dodatky
Prováděcí smlouva č. 2022 - 053 Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11. 4. 2022, uzavřené mezi Centrálním zadavatelem - Českou republikou - Ministerstvem vnitra a Dodavatelem, na základě zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem "Rámcová dohoda na prožizování produktů Cisco". Evid. č. ve VVZ: Z2022-004846. Dokument PDF Prováděcí_smlouva_CESNET_NEXUS -FEX_2022_053_public.pdf 915.79 KB
Prováděcí smlouva č. 2022 - 019 Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11. 4. 2022, uzavřené mezi Centrálním zadavatelem - Českou republikou - Ministerstvem vnitra a Dodavatelem, na základě zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem "Rámcová dohoda na prožizování produktů Cisco". Evid. č. ve VVZ: Z2022-004846. Dokument PDF Prováděcí_smlouva_CESNET-QSFP_ 2022_019_public.pdf 974.17 KB
Prováděcí smlouva č. 2022 - 020 Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11. 4. 2022, uzavřené mezi Centrálním zadavatelem - Českou republikou - Ministerstvem vnitra a Dodavatelem, na základě zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem "Rámcová dohoda na prožizování produktů Cisco". Evid. č. ve VVZ: Z2022-004846. Dokument PDF Prováděcí_smlouva_CESNET-OOB_2 022_020_public.pdf 999.93 KB
Smlouva o dodávce virtualizačních serverů Smlouva na veřejnou zakázku malého rozsahu Dokument PDF Networksys a.s. - Smlouva o dodávce virtualizačních serverů_E-ZAK.pdf 4.57 MB
Nájemní smlouva Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Telehouse na adrese Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6. Veřejná zakázka byla zadána mimo zadávací řízení s uplatněním výjimky dle ustanovení § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dokument PDF Najemni-smlouva-Telehouse_GP26 _public.pdf 25.01 MB
Dodatek 1 Nájemní smlouvy Dodatek 1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Telehouse na adrese Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6. Veřejná zakázka byla zadána mimo zadávací řízení s uplatněním výjimky dle ustanovení § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dokument PDF Dodatek-1_Najemni-smlouva-Tele house_GP26_public.pdf 1.55 MB
Dodatek 2 Nájemní smlouvy Dodatek 2 Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Telehouse na adrese Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6. Veřejná zakázka byla zadána mimo zadávací řízení s uplatněním výjimky dle ustanovení § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dokument PDF Dodatek-2_Najemni-smlouva-Tele house_GP26_public.pdf 2.53 MB