Veřejné zakázky CESNET, z. s. p. o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

CESNET, z. s. p. o.
IČO: 63839172
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60061340

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka clusteru pro objektové úložiště Jihlava
nadlimitní Příjem nabídek 29.03.2018 29.05.2018 13:00
Dodávka diskového datového úložiště Jihlava
nadlimitní Příjem nabídek 29.03.2018 29.05.2018 11:00
Dodávka výpočetního clusteru pro MetaCentrum (2018)
nadlimitní Příjem nabídek 23.03.2018 09.05.2018 11:00
Poskytnutí služby pronájmu páru vláken na trase ÚMG AV ČR, Praha 4 - ČRa Tower, Praha 3
podlimitní Vyhodnoceno 02.03.2018 20.03.2018 11:00
Dodávka komponent do směrovače páteřní komunikační síťové infrastruktury (uzel Plzeň)
nadlimitní Vyhodnoceno 21.02.2018 29.03.2018 11:00
všechny zakázky