Veřejné zakázky CESNET, z. s. p. o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

CESNET, z. s. p. o.
IČO: 63839172
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60061340

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště (2019)
nadlimitní Příjem nabídek 07.05.2019 28.06.2019 11:00
Předběžné tržní konzultace k plánované veřejné zakázce "Modernizace hlavního přenosového systému DWDM CESNET2"
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.03.2019 31.03.2019 23:59
Dodávka komponent pro povýšení DWDM trasy Praha_1 – Plzeň na 100GE a povýšení DWDM uzlů Praha, Olomouc a Plzeň
nadlimitní Vyhodnoceno 14.03.2019 16.04.2019 11:00
Dodávka výpočetního clusteru s GPU akcelerátory pro MetaCentrum (2019)
nadlimitní Hodnocení 21.02.2019 14.05.2019 11:00
všechny zakázky