Veřejné zakázky CESNET, z. s. p. o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

CESNET, z. s. p. o.
IČO: 63839172
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60061340

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poptávka na koupi software IBM Spectrum Scale pro MetaCentrum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2020 12.11.2020 12:00
Modernizace IP/MPLS vrstvy sítě CESNET2
nadlimitní Příjem nabídek 12.08.2020 10.11.2020 11:00
CESNET - Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR (2020), část 1 - výpočetní uzly
nadlimitní Vyhodnoceno 08.07.2020 17.08.2020 11:00
CESNET - Dodávka výpočetního clusteru pro ELIXIR (2020)
nadlimitní Zadávání 08.07.2020
CESNET - Dodávka HD výpočetního clusteru pro MetaCentrum (2020)
nadlimitní Vyhodnoceno 20.06.2020 18.08.2020 11:00
CESNET - Dodávka clusteru pro objektové úložiště (2020)
nadlimitní Vyhodnoceno 16.06.2020 28.08.2020 11:00
Modernizace hlavního optického přenosového systému CESNET2 (FWDM0)
nadlimitní Vyhodnoceno 21.02.2020 28.08.2020 10:00
všechny zakázky