Public contract: CESNET - Dodávka objektového úložiště (2022, ELI BEAMLINES Dolní Břežany)

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 304
System number: P22V00000009
Contracting authority registration number: 1026/2022
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2022-025398
Date of commence: 29.06.2022
Tender submit to: 18.08.2022 11:00

Title, type and description of public contract

 • Title: CESNET - Dodávka objektového úložiště (2022, ELI BEAMLINES Dolní Břežany)
 • Type of public contract: Supplies

Brief subject description:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) kompletního objektově orientovaného úložiště, včetně potřebného příslušenství a včetně poskytnutí záruky, v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racků, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů.
Základní požadavky zadavatele na složení úložiště jsou:
- nejméně 16 monitor serverů,
- nejméně 30 storage serverů,
- prvky síťové infrastruktury pro zajištění vnitřní a vnější LAN komunikace,
- další potřebné příslušenství ke zprovoznění sestavy úložiště (kabely, adaptéry atd.).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 27 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha-západ

Contracting authority

 • Official name: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
 • CRN: 63839172
 • Postal address:
  Generála Píky 430/26
  16000 Praha
 • Name of the department: Oddělení organizační a právní
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60061340

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cesnet.cz)

Contact

Responsible public procurement

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance