Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení CESNET - Dodávka objektového úložiště (2022, ELI BEAMLINES Dolní Břežany)
Odesílatel Martin Čuřík
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.08.2022 09:18:04
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto zveřejňuje odpověď na dotaz jednoho z dodavatelů - vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (viz příloha).

S pozdravem

Martin Čuřík


Přílohy
- VZD-01_CESNET-OPVVV_DU-2022_object-storage-(ELI)_odpoved.pdf (138.56 KB)