Veřejná zakázka: Reorganizace uzlu e-infrastruktury CESNET - Poskytnutí privátního sálu v datovém centru ČRa Tower

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 266
Systémové číslo: P20V00000018
Evidenční číslo zadavatele: 1046/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-008903
Datum zahájení: 16.12.2020
Nabídku podat do: 29.01.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Reorganizace uzlu e-infrastruktury CESNET - Poskytnutí privátního sálu v datovém centru ČRa Tower
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění privátního sálu v DC Tower dodavatele, včetně souvisejících služeb. Do privátního sálu budou postupně přesouvána zařízení zadavatele, která má zadavatel umístěna v DC Tower a která jednak tvoří přístupový síťový uzel a jednak prostřednictvím nich zadavatel poskytuje některé další služby e infrastruktury CESNET.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává předmětnou veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění s poukazem na ust. § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ. Službu, která je předmětem veřejné zakázky, nemůže z technických důvodů poskytnout žádný jiný dodavatel, než který je osloven zadavatelem (České Radiokomunikace a.s.), a to proto, že se jedná o reorganizaci umístění ICT zařízení zadavatele, která má zadavatel umístěna v datových sálech dodavatele v datovém centrum Tower (dále jen „DC Tower“). Pro zadavatele v současné době nepřichází v úvahu přesunutí jeho zařízení, která tvoří jeden ze základních páteřních uzlů e-infrastruktury CESNET, do jiného datového centra. Důvody jsou zejména technické, ale i ekonomické i provozní.
  Uzel (PoP – Point of Presence) e-infrastruktury byl v datovém centru DC Tower vybudován na základě otevřeného zadávacího řízení realizovaného na konci roku 2015 (ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek: 519114). Cílem veřejné zakázky byla kolokace (vybudování nového) přístupového uzlu z důvodu nedostačujících prostor pro technická zařízení zadavatele v jeho sídle. Od té doby jsou do uzlu umísťována technická zařízení zadavatele, prostřednictvím kterých zadavatel poskytuje uživatelské komunitě služby e-infrastruktury CESNET. Zároveň jsou v tomto uzlu zakončovány datové trasy (optické páteřní trasy a poslední míle, radiová propojení atd.), které tvoří základ pro poskytování služeb e infrastruktury CESNET, a to včetně lokálního propojení s uzlem peeringového centra NIX.CZ. V lokalitě buduje svůj PoP i evropská síť GEÁNT, se kterou je zadavatel propojen, resp. jejíž je síť CESNET2 součástí, přičemž společná lokalita je zásadní ekonomickou i technickou výhodou.
  Pokud by zadavatel měl přesunout uzel do jiné lokality, znamenalo by to pro něj značné technické problémy, přesun by trval neúměrně dlouhou dobu a navíc by pro zadavatele znamenal značné náklady (přesuny technických zařízení, vybudování nových tras a zrušení stávajících atd.). Zároveň by si případný přesun vyžádal významné personální kapacity zadavatele, které v současné době nemá k dispozici. V neposlední řadě by pak bylo velké riziko, že přesunem by byly negativně ovlivněny služby pro uživatele e-infrastruktury CESNET. S ohledem na všechny výše uvedené důvody zadavatel nepovažuje za možné přesouvat uvedený páteřní uzel do jiné lokality.
  Poněvadž se jedná o prostory, které jsou ve vlastnictví osloveného dodavatele a není tak jiný dodavatel, který by přicházel v úvahu, neexistuje z technických důvodů hospodářská soutěž a dle § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ je zadavatel oprávněn zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
 • IČO: 63839172
 • Poštovní adresa:
  CESNET, z.s.p.o.
  Zikova 1903/4
  160 00 Praha 6
 • Název oddělení: Oddělení organizační a právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60061340

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cesnet.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky