Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Řadič diskového pole SGI
VZ malého rozsahu Zadáno 22.07.2016 26.07.2016 23:59
Poptávka na nasvícení páru vláken na trase Brno-Zlín
VZ malého rozsahu Zadáno 19.07.2016 02.08.2016 10:00
Poskytování služby užívání jednoho páru temných optických vláken na trase MU, Brno – VŠB, Ostrava
nadlimitní Zadáno 11.07.2016 29.08.2016 11:00
Dodávka 2 ks CFP-100G-SR10
VZ malého rozsahu Zadáno 01.07.2016 08.07.2016 12:00
Cluster datových uzlů
VZ malého rozsahu Zadáno 30.06.2016 28.07.2016 10:00
Poptávka na pronájem jednoho temného optického vlákna SŠT, Most – VÚHU, Most
VZ malého rozsahu Zadáno 29.06.2016 11.07.2016 10:00
Dodávka 200G optického přenosového systému pro experimentální použití
VZ malého rozsahu Zadáno 22.06.2016 08.07.2016 16:00
Náhrada HD clusteru pro MetaCentrum
podlimitní Zadáno 31.05.2016 15.06.2016 14:00
Obnova SMP clusteru pro MetaCentrum
podlimitní Zadáno 31.05.2016 15.06.2016 11:00
Poptávka na pronájem páru vláken ČRA věž, Praha – Sitel, Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 31.05.2016 09.06.2016 10:00
Laditelné DWDM OTDR zařízení
VZ malého rozsahu Zadáno 20.05.2016 31.05.2016 10:00
Poptávka na pronájem páru vláken CESNET, Praha – ČRA věž, Praha, nezávislá trasa
VZ malého rozsahu Zadáno 14.04.2016 28.04.2016 10:00
Poptávka na pronájem datového okruhu Zikova nebo ČRa Tower – Světozor
VZ malého rozsahu Zadáno 05.04.2016 14.04.2016 10:00
Poskytování služby užívání jednoho páru temných optických vláken na trase MU, Brno – UTB, Zlín
podlimitní Zadáno 24.03.2016 08.04.2016 11:00
Poptávka na pronájem páru vláken CESNET, Praha – ČRA věž, Praha
VZ malého rozsahu Zadáno 17.12.2015 21.12.2015 14:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016