Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nasvícení páru vláken obousměrné přenosové trasy Brno – Břeclav Hrušky – Bratislava
podlimitní Zadáno 02.12.2015 17.12.2015 10:00
Poptávka na nasvícení obousměrného kanálu na trase Brno - Jihlava
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 09.12.2015 23:59
Poptávka na nasvícení obousměrného kanálu na trase Praha - Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2015 09.12.2015 23:59
Nasvícení západního okruhu jednovláknové obousměrné přenosové trasy Plzeň-Cheb-Ostrov nad Ohří-Most-Ústí nad Labem
podlimitní Zadáno 24.11.2015 09.12.2015 10:00
Poptávka na pronájem páru vláken MU ÚVT, Brno - MSC, Brno
VZ malého rozsahu Zadáno 22.11.2015 02.12.2015 10:00
L3 DC přepínače pro druhé datové centrum
VZ malého rozsahu Zadáno 11.11.2015 19.11.2015 12:00
Poptávka na nasvícení páru vláken na trase Bratislava - Vídeň
VZ malého rozsahu Zadáno 24.09.2015 08.10.2015 23:59
Poskytnutí prostor pro uzel sítě CESNET2 v Praze a s tím souvisejících služeb (Projekt VI CESNET)
nadlimitní Zadáno 22.09.2015 10.11.2015 11:00
Kontinuální FBG kompenzátor chromatické disperze
VZ malého rozsahu Zadáno 25.08.2015 08.09.2015 10:00
Poptávka na pronájem jednoho vlákna Ústí n. Labem – Děčín
VZ malého rozsahu Zadáno 11.08.2015 28.08.2015 10:00
Dodávka 3 ks laditelných DWDM SFP+ do směrovačů ASR9001
VZ malého rozsahu Zadáno 31.07.2015 07.08.2015 12:00
Dodávka 100GE rozhraní do směrovače Alcatel 7750 SR-12e v uzlu Ostrava (Projekt VI CESNET)
podlimitní Zadáno 23.07.2015 17.08.2015 11:00
4K displeje pro SAGE
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2015 25.06.2015 15:00
Dodávka 2 ks přepínačů s podporou 40GE a protokolu TRILL
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 26.06.2015 12:00
Sada serverů pro FTAS a iSCSI SAN
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2015 23.06.2015 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016