Veřejná zakázka: Dodávka clusteru pro objektové úložiště Jihlava

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 220
Systémové číslo: P18V00000007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-010074
Datum zahájení: 29.03.2018
Nabídku podat do: 29.05.2018 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka clusteru pro objektové úložiště Jihlava
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu) clusteru pro objektové úložiště zadavatele v lokalitě Jihlava, dalšího potřebného příslušenství a poskytnutí rozšířené záruky a technické podpory v souladu s požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci. Instalací a zprovozněním se rozumí montáž hardware do racku, zapojení do elektrické sítě, spuštění hardware, ověření bezchybného chodu všech komponent a provedení akceptačních testů.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
 • IČO: 63839172
 • Poštovní adresa:
  Generála Píky 430/26
  16000 Praha
 • Název oddělení: Oddělení organizační a právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60061340

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cesnet.cz/contract_display_220.html), popř. v listinné formě na adresu sídla zadavatele (Zikova 1903/4, 160 00 Praha 6). Podrobné informace viz část 13. zadávací dokumentace.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky