Veřejná zakázka: Rámcová smlouva na dodávky FPGA akceleračních karet pro monitoring 100GE sítí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 97
Systémové číslo: P13V00000022
Evidenční číslo zadavatele: 1057/2013
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 370298
Počátek běhu lhůt: 20.07.2013
Nabídku podat do: 05.08.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rámcová smlouva na dodávky FPGA akceleračních karet pro monitoring 100GE sítí
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění z rámcové smlouvy, uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení, budou dodávky FPGA akceleračních karet pro monitoring 100GE sítí. Tyto dodávky budou zadavatelem pořizovány zejména za účelem rozvoje sítě CESNET2 a velké e-Infrastruktury zadavatele a za účelem vývoje dalších nástrojů a aplikací pro monitoring vysokorychlostních sítí. Tyto cíle jsou nedílnou součástí realizovaného projektu zadavatele s názvem Velká infrsatruktura CESNET.
Rámcová smlouva, která má být uzavřena na základě tohoto zadávacího řízení, bude uzavřena s jedním uchazečem, a stanoví základní obsah právního vztahu mezi smluvními stranami, kupujícím a prodávajícím. Na základě této rámcové smlouvy budou realizovány dílčí dodávky FPGA akceleračních karet, specifikovaných v zadávací dokumentaci a v příloze rámcové smlouvy ("dílčí dodávky“ nebo „dodávky“).
Jednotlivé dílčí dodávky budou vždy uskutečňovány na základě písemné výzvy kupujícího k plnění podle § 92 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách (popřípadě jiného obdobného ustanovení v případě novelizace).

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
 • IČO: 63839172
 • Poštovní adresa:
  CESNET, z.s.p.o.
  Zikova 1903/4
  160 00 Praha 6
 • Název oddělení: Oddělení organizační a právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60061340

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
CESNET, z.s.p.o.
Zikova 1903/4
160 00 Praha 6

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky