Veřejná zakázka: Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 96
Systémové číslo: P13V00000021
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.05.2013
Nabídku podat do: 22.05.2013 17:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování právních služeb, zejména právního poradenství a zpracovávání právních rozborů a stanovisek, advokátem (subjektem sdružujícím advokáty) v souladu a podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), a to v oblasti veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) dle jednotlivých požadavků zadavatele.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách postupem mimo režim tohoto zákona. Zakázka je zadávána v souladu s interním předpisem zadavatele - Směrnicí č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu CESNET, z.s.p.o. z 1. 8. 2012.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
 • IČO: 63839172
 • Poštovní adresa:
  Generála Píky 430/26
  16000 Praha
 • Název oddělení: Oddělení organizační a právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60061340

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
CESNET, z.s.p.o.
Zikova 1903/4
160 00 Praha 6

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky