Public contract: Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 96
System number: P13V00000021
Under the Act: no. 137/2006 Coll.
Date of start: 16.05.2013
Tender submit to: 22.05.2013 17:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Poskytování právních služeb v oblasti veřejných zakázek
 • Type of public contract: Services

Brief subject description:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování právních služeb, zejména právního poradenství a zpracovávání právních rozborů a stanovisek, advokátem (subjektem sdružujícím advokáty) v souladu a podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o advokacii“), a to v oblasti veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) dle jednotlivých požadavků zadavatele.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona o veřejných zakázkách postupem mimo režim tohoto zákona. Zakázka je zadávána v souladu s interním předpisem zadavatele - Směrnicí č. 2/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu CESNET, z.s.p.o. z 1. 8. 2012.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: small-scale public contract
 • Estimated value: n/a

Contracting authority

 • Official name: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
 • CRN: 63839172
 • Postal address:
  Generála Píky 430/26
  16000 Praha
 • Name of the department: Oddělení organizační a právní
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 60061340

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
CESNET, z.s.p.o.
Zikova 1903/4
160 00 Praha 6

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance