Ostatní dokumentace - veřejná

Organization: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Document information

Title: Nájemní smlouva
Description: Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání v objektu Telehouse na adrese Generála Píky 430/26, 160 00 Praha 6. Veřejná zakázka byla zadána mimo zadávací řízení s uplatněním výjimky dle ustanovení § 29 písm. h) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Actual file version

File name: Dokument PDF Najemni-smlouva-Telehouse_GP26 _public.pdf
Size: 25.01 MB
Actual file version: 16.05.2023 17:01:00
MD5 hash: d257dc7897581caa8b0e415c12fd3cec
SHA256 hash: 50ad2dc4dc1393f833538273a3376bdba8f277fbe422e4d5892476b8c1ab6f1a