Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Modernizace přenosových okruhů FWDM1 optické sítě CESNET2

Document information

Title: Písemná zpráva zadavatele
Reference number in the filing service 1045/2021
Description: Písemná zpráva zadavatele podle § 217 ZZVZ
Document published on Profile: 06.04.2023 23:57:37

Actual file version

File name: Dokument PDF FWDM1_pisemna-zprava-(§217).pd f
Size: 455.34 KB
Actual file version: 06.04.2023 23:57:37
MD5 hash: f49a5a04bc773ad1e94207c77cb7723e
SHA256 hash: fa071bf8706dc51d6f0bf436ac47ffbd5f2058c735a81eb7af4b674befea74f1

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 06.04.2023 23:57:37 Písemná zpráva zadavatele Písemná zpráva zadavatele podle § 217 ZZVZ other documents - public - FWDM1_pisemna-zprava -(§217).pdf 455.34 KB