Ostatní dokumentace - veřejná

Procurement procedure: Připojení VFN do sítě CESNET2 dvěma nezávislými optickými datovými okruhy

Document information

Title: Smlouva o poskytnutí služby užívání dvou nezávislých optických datových okruhů
Reference number in the filing service 1003/2014
Description: Smlouva na plnění veřejné zakázky malého rozsahu
Document published on Profile: 18.03.2014 11:10:49

Actual file version

File name: Dokument PDF Smlouva-Pasnet_datove-okruhy-V FN.pdf
Size: 5.64 MB
Actual file version: 18.03.2014 11:10:49
MD5 hash: a09c310e0c1ce7c2e837177b54de99ec
SHA256 hash: f0506e1f7caf4854822897647a57b3a45c09a3d1c218f13160cb9543dda6f8bc

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 18.03.2014 11:10:49 Smlouva o poskytnutí služby užívání dvou nezávislých optických datových okruhů Smlouva na plnění veřejné zakázky malého rozsahu other documents - public - Smlouva-Pasnet_datov e-okruhy-VFN.pdf 5.64 MB