Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka komponent výpočetního clusteru národní gridové infrastruktury pro projekt Velká infrastruktura CESNET
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2011 00:55:41
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den, odpověď na dotaz (dodatečné informace č. 1) je uvedena v příloze této zprávy.


Přílohy
- VI_cluster-NGI_dodatecne-info-1_22-07-2011.doc (201.50 KB)

Původní zpráva

Datum 22.07.2011 16:12:49
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

V zadávací dokumentaci je uvedeno:
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění výpočetního clusteru složeného z SMP uzlů s alespoň čtyřmi procesory se sdílenou pamětí, včetně prostoru pro ukládání pracovních dat uživatelů.
Dotaz na zadavatele:
Co je myšleno pod pojmem “instalace a zprovoznění (uvedení do řádného provozu)”? Znamená to instlaci HW do RACK skříní, zapojení do elektrické sítě, prokabelování na úrovni LAN/SAN/infiniband, spuštění HW a ověření bezchybného chodu všech HW komponent? – pokud zadavatel požaduje další práce, prosím o přesnou specifikaci.