Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Globální AntiDDoS ochrana
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 23:55:07
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
zadavatel v minulých dnech obdržel několik dotazů k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky malého rozsahu. V souladu se zadávací dokumentací zadavatel zveřejňuje odpovědi na obdržené dotazy - viz příloha této zprávy.
S ohledem na rozsah dotazů a odpovědí zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 9. 4. 2021, 12:00.


Přílohy
- odpovedi-01+prodlouzeni_AntiDDoS_31-03-2021.pdf (439.66 KB)