Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka komponent výpočetního clusteru národní gridové infrastruktury pro projekt Velká infrastruktura CESNET
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.08.2011 16:42:23
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den, odpověď na dotaz (dodatečné informace č. 2) je uvedena v příloze této zprávy.


Přílohy
- VI_cluster-NGI_dodatecne-info-2_10-08-2011.doc (208.00 KB)

Původní zpráva

Datum 10.08.2011 15:41:20
Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

1. S ohledem na znění zadávací dokumentace v části popisující základní vlastností clusteru uvedené na straně první (fileserver exportující NFSv4.....; fileserver exportující vhodný souborový systém.....) a požadavku uvedeném v bodě 1.7. žádáme o ujasnění, zda je v bodě 1.7. skutečně požadován paralelní souborový systém pro dočasná data(scratch) nebo zda se nejedná o záměnu a požadavek paralelního souborového sytému platí pro úložiště dat uživatelů(home).

2.K bodu 4.10. a 3.14. s ohledem na znění bodu 6.4. žádáme o upřesnění způsobu měření výkonu datových úložišť.

Je správná interpretace znění výše uvedených bodů následovně:

a) že test "iozone -t 1 -Mce -s200g -r256k -i0 -i1 -F ......" bude spuštěn právě jednou na uzlu clusteru (nikoliv paralelně na osmi uzlech) ?
b) že test "iozone -t 8 -Mce -s200g -r256k -i0 -i1 -+m ......" bude spuštěn právě jednou na front-endu ?
c) že parametrem "/home" v bodě 4.10. není míněn stejný datový prostor jako v případě bodu 3.14. Tedy, že by měl být v bodě 4.10. místo parametru "/home" analogicky například parametr "/scratch".