Veřejná zakázka: Poskytování služby užívání jednoho temného optického vlákna na trase ÚFE AV ČR, Praha 8 - NÚDZ, Klecany (II.)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 129
Systémové číslo: P14V00000003
Evidenční číslo zadavatele: 1010/2014-1
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 489010
Počátek běhu lhůt: 23.04.2014
Nabídku podat do: 16.05.2014 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služby užívání jednoho temného optického vlákna na trase ÚFE AV ČR, Praha 8 - NÚDZ, Klecany (II.)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služby užívání jednoho temného optického vlákna na trase Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR (dále jen „ÚFE AV ČR“), Chaberská 57, 182 51 Praha 8, Kobylisy (bod A) – Národní ústav duševního zdraví (dále jen „NÚDZ“), budovaná stavba, 250 67 Klecany (bod B).
Spolu se službou užívání trasy je předmětem plnění veřejné zakázky dále závazek dodavatele poskytovat zadavateli další služby, které spočívají v pravidelné údržbě trasy a odstraňování poruch vzniklých na ní a na ostatních zařízeních a optických vláknech dodavatele, která s užíváním trasy souvisí.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách - jedná se o zadávací řízení, které navazuje na předchozí zjednodušené podlimitní řízení, které zadavatel zrušil podle ustanovení § 84 odst. 1 písm. a) zákona o veřejných zakázkách, tedy proto, že ve stanovené lhůtě nebyly podány žádné nabídky.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
 • IČO: 63839172
 • Poštovní adresa:
  CESNET, z.s.p.o.
  Zikova 1903/4
  160 00 Praha 6
 • Název oddělení: Oddělení organizační a právní
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 60061340

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
CESNET, z.s.p.o.
Zikova 1903/4
160 00 Praha 6

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky