Procurement documents

Procurement procedure: Modernizace přenosových okruhů FWDM1 optické sítě CESNET2

Document information

Title: Příloha č. 10 zadávací dokumentace (nová k 29.9.2022)
Reference number in the filing service 1045/2021
Description: Závazný vzor Čestného prohlášení ke střetu zájmů
Document published on Profile: 06.10.2022 16:35:52

Actual file version

File name: Dokument MS Word 10_priloha-10_modernizace-FWDM 1_CP-stret-zajmu_29-09-2022.do cx
Size: 27.69 KB
Actual file version: 06.10.2022 16:35:52
MD5 hash: 11aaea0bb24c48bf42478d0574510abc
SHA256 hash: b500b81a25caf126a2af68057d89afa489e1a468eeb022752bfdfbb3492efdfb

File history

Date Title Description Document type File name Size
V 06.10.2022 16:35:52 Příloha č. 10 zadávací dokumentace (nová k 29.9.2022) Závazný vzor Čestného prohlášení ke střetu zájmů procurement documents - 10_priloha-10_modern izace-FWDM1_CP-stret -zajmu_29-09-2022.do cx 27.69 KB