Other documents - public

Organization: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Document information

Name: Prováděcí smlouva č. 2022 - 053
Reference number in the filing service 2022-0243
Description: Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11. 4. 2022, uzavřené mezi Centrálním zadavatelem - Českou republikou - Ministerstvem vnitra a Dodavatelem, na základě zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem "Rámcová dohoda na prožizování produktů Cisco". Evid. č. ve VVZ: Z2022-004846.

Actual file version

File name: Dokument PDF Prováděcí_smlouva_CESNET_NEXUS -FEX_2022_053_public.pdf
Size: 915.79 KB
Actual file version: 06.09.2022 14:34:14
MD5 hash: 155ae4180a18cfd6be77757229586a9d
SHA256 hash: 2fde9b9ab86f8505f34af40c45b1159f434282715237205a19bd7d72b244ed87