Other documents - public

Organization: CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Document information

Name: Prováděcí smlouva č. 2022 - 020
Reference number in the filing service 1029/2022
Description: Prováděcí smlouva k Rámcové dohodě na pořizování produktů Cisco Systems ze dne 11. 4. 2022, uzavřené mezi Centrálním zadavatelem - Českou republikou - Ministerstvem vnitra a Dodavatelem, na základě zadávacího řízení veřejné zakázky vedené pod názvem "Rámcová dohoda na prožizování produktů Cisco". Evid. č. ve VVZ: Z2022-004846.

Actual file version

File name: Dokument PDF Prováděcí_smlouva_CESNET-OOB_2 022_020_public.pdf
Size: 999.93 KB
Actual file version: 11.07.2022 16:53:01
MD5 hash: 195480adc1deb60817c218004d56f427
SHA256 hash: 6bc588832947d0a8e0f76ca80fcde716f4a31281ca1950829e2af10a825cab09