Other documents - public

Procurement procedure: Dodávka komponent pro rekonstrukci a povýšení DWDM a IP/MPLS vrstvy sítě CESNET2 (Projekt eIGeR)

Document information

Name: Zpráva o průběhu výběrového řízení - minitendr č. 2
Reference number in the filing service 1031/2011
Description: Zpráva o průběhu VŘ na zadání minitendru č. 2 na základě Rámcové smlouvy podle části I. písm. B. bodu 16. Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI, verze 2.4 (resp. podle bodu 8.2 Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI, verze 3.2)
Document published on Profile: 03.11.2011 20:11:57

Actual file version

File name: Dokument PDF eIGeR_RS02-minitendr-2_zprava- o-prubehu-VR_01-11-2011.pdf
Size: 749.21 KB
Actual file version: 03.11.2011 20:11:57
MD5 hash: bced435f8901a7fa8ff281165f4542e0
SHA256 hash: df9270d9dd7a212314a7930c648c063cd243de389e24d4366d36401b563510e3

File history

Date Name Description Document type File name Size
V 03.11.2011 20:11:57 Zpráva o průběhu výběrového řízení - minitendr č. 2 Zpráva o průběhu VŘ na zadání minitendru č. 1 na základě Rámcové smlouvy podle části I. písm. B. bodu 16. Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI, verze 2.4 (resp. podle bodu 8.2 Pravidel pro výběr dodavatelů v rámci OP VaVpI, verze 3.2) other documents - public - eIGeR_RS02-minitendr -2_zprava-o-prubehu- VR_01-11-2011.pdf 749.21 KB