Overview of public contracts in state receipt of tenders

Title
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence * Time limit for tenders / requests
CESNET - Dodávka výpočetních uzlů a diskových úložišť pro ELIXIR CZ (2024)
above-the-threshold Receipt of tenders 30.06.2024 02.08.2024 11:00
Poskytnutí služby pronájmu páru optických vláken, včetně housingu, na trase mezi uzly e-infrastruktury CESNET Liberec a Hradec Králové
above-the-threshold Receipt of tenders 25.06.2024 29.07.2024 11:00
CESNET - Zesilovače pro distribuci přesného času
above-the-threshold Receipt of tenders 15.06.2024 18.07.2024 11:00
* Date of commence for public contracts commenced before 1.10.2016