Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace přenosových okruhů FWDM1 optické sítě CESNET2
Odesílatel Martin Čuřík
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.06.2022 13:53:02
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto zveřejňuje odpovědi na dotazy jednoho z dodavatelů (účastníků zadávacího řízení) - vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (viz příloha).

S pozdravem,
Martin Čuřík


Přílohy
- VZD-03_OPVVV_FWDM1_odpovedi_(22-06-2022).pdf (147.80 KB)