Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace přenosových okruhů FWDM1 optické sítě CESNET2
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2022 15:49:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto zveřejňuje odpovědi na dotazy některých dodavatelů (účastníků zadávacího řízení) - vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (viz příloha).

Zadavatel zároveň upozorňuje na prodloužení lhůty pro podání předběžných nabídek do 1. 7. 2022 do 11:00.


S pozdravem,
Vojtěch Široký


Přílohy
- VZD-02_OPVVV_FWDM1_odpovedi_zadosti-02-az-04_(13-06-2022).pdf (441.96 KB)
- 01.00_priloha-1-ZD_tech.pozadavky_13-06-2022_cistopis.docx (191.87 KB)
- 03_priloha-3_polozkova-specifikace-cen-(FWDM1)_13-06-2022.xlsx (104.97 KB)