Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace přenosových okruhů FWDM1 optické sítě CESNET2
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.06.2022 08:38:32
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto zveřejňuje odpovědi na dotazy jednoho z dodavatelů (účastníků zadávacího řízení) - vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (viz příloha).

S pozdravem,
Vojtěch Široký


Přílohy
- VZD-01_OPVVV_FWDM1_odpovedi_(02-06-2022).pdf (259.28 KB)