Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení CESNET - Dodávka SMP a GPU výpočetních clusterů pro MetaCentrum (2021)
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2021 09:24:38
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto zveřejňuje odpověď na dotaz jednoho z dodavatelů - vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 (viz příloha).


Přílohy
- VZD-06_OPVVV-cluster-2021_odpoved_final.pdf (289.18 KB)