Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení CESNET - Dodávka SMP a GPU výpočetních clusterů pro MetaCentrum (2021)
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2021 23:46:24
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
zadavatel tímto zveřejňuje odpovědi na dotazy jednoho z dodavatelů - vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 (viz příloha).


Přílohy
- VZD-03_OPVVV-cluster-2021_odpoved.pdf (243.14 KB)