Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Globální AntiDDoS ochrana
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2021 18:16:19
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
zadavatel zveřejňuje odpovědi na další dotazy odbržené od jednoho z dodavatelů - viz příloha této zprávy.

Zadavatel zároveň stanovuje následující nové lhůty:
- Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 13. 4. 2021, 10:00;
- Lhůta pro zaslání dalších případných dotazů k zadávacím podmínkám se stanovuje do 9. 4. 2021, 14:00.


Přílohy
- odpovedi-03_AntiDDoS.pdf (428.91 KB)