Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Globální AntiDDoS ochrana
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2021 17:58:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení dodavatelé,
zadavatel zveřejňuje odpovědi na další dotazy odbržené od jednoho z dodavatelů - viz příloha této zprávy.


Přílohy
- odpovedi-02_AntiDDoS.pdf (419.78 KB)