Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Globální AntiDDoS ochrana
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.04.2021 00:00:13
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 26.3.2021 obdržel zadavatel dotazy k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Odpovědi na obržené dotazy uveřejnil zadavatel v sekci "Vysvětlení zadávací dokumentace".