Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Globální AntiDDoS ochrana
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.03.2021 23:58:53
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dne 26.3.2021 obdržel zadavatel dotaz k zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Odpověď na obržený dotaz uveřejnil zadavatel v sekci "Vysvětlení zadávací dokumentace".