Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Globální AntiDDoS ochrana
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.03.2021 12:50:53
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení dodavatelé,
zadavatel vás tímto vyzývá k podání nabídky na plnění předmětné veřejné zakázky malého rozsahu na poskytování služby Globální AntiDDoS ochrana. Požadavky na plnění a další podmínky jsou uvedeny v poptávce sdružení, kterou naleznete v sekci Zadávací dokumentace.