Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Povýšení chassis DWDM uzlů sítě CESNET2 ONS 15454 MSTP a doplnění rozšiřujících 100GE DWDM transpondérů a 100GE/40GE rozhraní do směrovače CRS-X (Projekt VI CESNET)
Odesílatel Vojtěch Široký
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.07.2015 15:19:42
Předmět Re: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Vážení dodavatelé,
dne 14. 7. 2015 byl ze strany jednoho z dodavatelů vznesen dotaz k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.
V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zadavatel tímto uveřejňuje odpověď na tento dotaz – dodatečné informace k zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky - viz příloha této zprávy.


Přílohy
- upgrade-chassis_DD01_17-07-2015.pdf (79.86 KB)