Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Veřejná zakázka: Poskytování služby užívání jednoho páru temných optických vláken na trase CESNET – Policejní akademie - II.
Odesílatel Pavel Broum
Organizace odesílatele CESNET, zájmové sdružení právnických osob [IČO: 63839172]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.06.2013 12:16:19
Předmět Výzva

Vážení,
v souladu s ustanovením § 38 a s poukazem na ustanovení § 25 písm. a) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vás vyzýváme k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v předmětné podlimitní veřejné zakázce.
Identifikační údaje veřejného zadavatele, informace o druhu a předmětu veřejné zakázky, požadavky na prokázání splnění kvalifikace, lhůtu a místo pro podání nabídek, údaje o hodnotících kritériích a další podrobné informace k veřejné zakázce naleznete v Zadávací dokumentaci, která bude volně ke stažení v sekci Zadávací dokumentace veřejné zakázky počínaje dnem 11. 6. 2013.
V případě jakýchkoliv nejasností se neváhejte na nás obrátit s žádostí o dodatečné informace, a to taktéž prostřednictvím elektronického systému E-ZAK. Pro tyto účely systém vyžaduje Vaší registraci a elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Originální text Výzvy zadavatele naleznete v příloze této zprávy.


Přílohy
- VI- vlakno CESNET - PA vyzva_10-06-2013.pdf (329.72 KB)