Prior information notice: Modernizace hlavního přenosového systému DWDM CESNET2

Prior information notice information

Registration number in VVZ: Z2019-009416
Date sent: 22.03.2019
Publication date: 25.03.2019

Contracting authority

  • Official name: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
  • CRN: 63839172
  • Postal address:
    Generála Píky 430/26
    16000 Praha
  • Name of the department: Oddělení organizační a právní
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure