Prior information notice: Rozšíření virtualizační platformy pro MetaCentrum v lokalitách Brno a Plzeň (Projekt VI CESNET)

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 488949
Date sent: 01.06.2014
Publication date: 02.06.2014

Contracting authority

  • Official name: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
  • CRN: 63839172
  • Postal address:
    Generála Píky 430/26
    16000 Praha
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure