Prior information notice: Náhrada diskového pole pro MetaCentrum v Brně (Projekt VI)

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 488948
Date sent: 01.06.2014
Publication date: 02.06.2014

Contracting authority

  • Official name: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
  • CRN: 63839172
  • Postal address:
    CESNET, z.s.p.o.
    Zikova 1903/4
    160 00 Praha 6
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure