Prior information notice: Přeložení páru optických vláken (odstranění souběhu) na trase České Budějovice - Plzeň

Prior information notice information

Registration number in VVZ: 373237
Date sent: 13.11.2013
Publication date: 14.11.2013

Contracting authority

  • Official name: CESNET, zájmové sdružení právnických osob
  • CRN: 63839172
  • Postal address:
    Generála Píky 430/26
    16000 Praha
prior information notice state published

Forms to prior information notice

URL addresses

Follow-up procurement procedure