Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Veřejné zakázky CESNET, z. s. p. o.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

CESNET, z. s. p. o.
IČO: 63839172
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60061340

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytnutí služby pronájmu páru vláken (včetně housingu) na trase ÚVT MUNI, Brno – ZID, Univerzita Vídeň (II)
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 22.04.2022 24.05.2022 11:00
CESNET – Dodávka DC síťových přepínačů pro virtualizační infrastrukturu
podlimitní Hodnocení 31.03.2022 20.04.2022 11:00
CESNET – Dodávka ethernetových přepínačů pro MetaCentrum
podlimitní Hodnocení 31.03.2022 20.04.2022 11:00
Modernizace přenosových okruhů FWDM1 optické sítě CESNET2
nadlimitní Příjem předběžných nabídek 09.03.2022 11.04.2022 11:00
CESNET - Dodávka objektového úložiště (2021, MENDELU Brno)
nadlimitní Vyhodnoceno 11.11.2021 10.01.2022 11:00
Globální AntiDDoS ochrana
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.03.2021 13.04.2021 10:00
všechny zakázky