Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: M Computers s.r.o.
IČO: 26042029
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 3
Konečná cena zakázky: 20 700 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 25 047 000,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 14.09.2022