Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: CESNET - Dodávka komplexního QKD systému (CESNET - Delivery of a complex QKD system)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka komplexního QKD systému, včetně záruky, podle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, zejména v její příloze č. 1

The subject of this tender is the supply of a complex QKD system, including a warranty, in accordance with the requirements set out in the Tender Documentation, in particular in its Annex 1.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cesnet.cz)

via the electronic tool E-ZAK (https://zakazky.cesnet.cz)
Kontakt: Vojtěch Široký
e-mail: zakazky@cesnet.cz
tel: +420 234680216
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 15.08.2022 11:00
Datum zahájení: 14.07.2022 22:35
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: