Formulář 54 - Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Název formuláře Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy


Oznámení je uveřejňováno za období:
rok: 2011 čtvrtletí: 4

Oznámení se týká:
Toto oznámení uveřejňuje

ODDÍL I: IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Název:
CESNET, zájmové sdružení právnických osob
Poštovní adresa:
Zikova 1903/4
Obec:
Praha 6
PSČ:
16000
Stát:
CZ
Kontaktní místa:
sekretariát ředitele sdružení
Tel.:
+420234680216
K rukám:
Vojtěch Široký
       
E-mail (je-li k dispozici):
vojtech.siroky@cesnet.cz
Fax:

ODDÍL II: IDENTIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA ZÁKLADĚ KTERÉ BYLA RÁMCOVÁ SMLOUVA UZAVŘENA

Název veřejné zakázky přidělený zadavatelem:
Dodávka komponent pro rekonstrukci a povýšení DWDM a IP/MPLS vrstvy sítě CESNET2 (Projekt eIGeR)
Evidenční číslo veřejné zakázky v IS VZ US:
60052253
Zakázka dělená na části (§98 ZZVZ)
Ano
Počet částí zakázky

ODDÍL III: IDENTIFIKACE RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název rámcové smlouvy přidělený zadavatelem:
Rámcová smlouva na dodávku komponent pro rekonstrukci a povýšení DWDM a IP/MPLS vrstvy sítě CESNET2 (Projekt eIGeR)
Evidenční číslo rámcové smlouvy přidělené zadavatelem:
1029/2010
Pořadové číslo rámcové smlouvy (v případě, že byla uzavřena na základě VZ dělené na části):
Počet účastníků rámcové smlouvy:
4
Doba trvání rámcové smlouvy:
Od: 18/05/2011
Do: 30/10/2013
DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ: 25/01/2012

ODDÍL IV: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADANÁ NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ SMLOUVY

Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: Minitendr č. 1 na základě Rámcové smlouvy - Dodávka sestavy směrovače a dalších komponent pro uzel Olomouc
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
1029/2011
Datum zadání zakázky:
20/10/2011
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
4
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
74680992.00


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
INTERCOM SYSTEMS, a.s.
IČO:
26178109
Poštovní adresa:
Nechvílova 1826
Obec:
Praha 4
 PSČ:
14800
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: Minitendr č. 2 na základě Rámcové smlouvy - Dodávka sestavy směrovače a dalších komponent pro uzel Hradec Králové
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
1031/2011
Datum zadání zakázky:
20/10/2011
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
4
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
76441974.00


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
Simac Technik ČR, a.s.
IČO:
63079496
Poštovní adresa:
Radlická 740/113c
Obec:
Praha 5
 PSČ:
15800
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------
Název zakázky zadané na základě rámcové smlouvy: Minitendr č. 3 na základě Rámcové smlouvy - Dodávka komponent pro rekonstrukci a povýšení hlavního přenosového okruhu DWDM Praha-Brno-Olomouc-Hradec Králové-Praha (mimo uzel Praha)
Evidenční číslo části zakázky přidělené zadavatelem:
1032/2011
Datum zadání zakázky:
01/11/2011
(dd/mm/rrrr)
Počet obdržených nabídek:
4
Konečná hodnota zakázky v Kč bez DPH:
78829686.00


Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána:
Název:
INTERCOM SYSTEMS, a.s.
IČO:
26178109
Poštovní adresa:
Nechvílova 1826
Obec:
Praha 4
 PSČ:
14800
 Stát:
CZ
-------------------------------------- (použijte tento oddíl tolikrát, kolikrát bude třeba) --------------------------------------