Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: INTERCOM SYSTEMS a.s.
IČO: 26178109
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 22 904 670,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 27 714 650,70 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 04.09.2015