Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Univerzita Karlova v Praze
IČO: 00216208
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 1
Konečná cena zakázky: 1 330 560,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 1 609 977,60 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 28.02.2014