Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: VYDIS a.s.
IČO: 24660345
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 3
Konečná cena zakázky: 733 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 886 930,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 19.12.2013